Contact

Remy Meijers Interieur- en productdesign
Bemuurde Weerd OZ 17
3514 AN Utrecht
Nederland

Algemene informatie
T +31 (0)30 2763732
E info@remymeijers.nl

Remy Meijers Collectie
T +31 (0)6 10250720
E info@remymeijers-collectie.nl

Media-aanvragen
E info@paulgeerts.nl

Communicatie
Paul Geerts, Tilburg

Website
Smel *design agency, Amsterdam

Fotografie
René Gonkel, Hilversum
Pablo Delfos (portretfoto’s), Amsterdam
Disclaimer
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Remy Meijers is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Remy Meijers©.

Remy Meijers wil alle eigenaren bedanken die hun huis/hotel/werkplaats etc. beschikbaar hebben willen stellen voor fotografie; alle uitvoerende partijen en toeleveranciers zonder wie de projecten nooit zo mooi geworden zouden zijn.